Schakelbare koppelingen

Een schakelbare koppeling wordt veelal toegepast in combinatie met een verbrandingsmotor omdat het vaak een wens is, die onbelast te starten en niet telkens een start/stop te maken. De ene zijde is dan ook vaak verbonden aan de vliegwielzijde van een motor en de andere zijde aan een versnellingsbak (schakelbare tandwielkast) om verschillende overbrengingen (versnellingen) te kunnen realiseren.

Er bestaat een zeer grote verscheidenheid aan schakelbare koppelingsontwerpen, maar de meeste zijn gebaseerd op een wrijvingsschijf (ook genoemd frictieplaat of koppelingsplaat) die door middel van veren (ook genoemd drukgroep) dicht tegen een tweede wrijvingsplaat of een vliegwiel aangedrukt wordt. De veerdruk wordt verlicht wanneer het koppelingspedaal geactiveerd wordt en daardoor worden de platen minder stevig tegen elkaar gedrukt waardoor ze vrij kunnen roteren. Een natte koppeling is gedompeld in smeerolie om de oppervlaktes schoon te houden en te koelen, wat hogere prestaties en een langere leeftijd meebrengt. Als geen vloeistof gebruikt wordt spreekt men van een droge koppeling.

In een auto wordt de veerdruk met het koppelingspedaal geregeld door middel van een kabel of hydraulisch systeem dat met de daadwerkelijke koppeling verbonden is. Wanneer er geen druk op de pedaal uitgeoefend wordt betekent dat dat de koppeling gekoppeld is en als het pedaal ingedrukt wordt, worden de platen van elkaar ontkoppeld om de bestuurder in staat te stellen van versnelling te wisselen. Wanneer het gaspedaal ingetrapt wordt terwijl men de koppeling laat opkomen zijn de platen geneigd sneller te slijten dan normaal vanwege het grotere verschil in draaisnelheid van de platen.

Resultaat 1–12 van de 74 resultaten wordt getoond